Stuk

(2017)
    
    
Gips. 21 stk. Ca. 20 x 12 x 8 cm.
Aarhus Artspace, Galleri Plads. Gruppeudstilling med Søren Krag og Sidsel Lehn Mehlsen.


I en uafsluttet serie undersøges forholdet mellem en original og dens løbende
forvandling og udviskning gennem gentagende afstøbning. Udgangspunktet er en negativ
gipsafstøbning af en stuk, som allerede er i forfald. Over dette fragment er lavet en
vacuumsuget plastikform, hvori den endelige gips er støbt. Processen er fortsat
således med hver enkelt nystøbt gipsfragment, at de genkendelige former på samme tid
udviskes og lagres. Efterhånden dækker et tættere og tættere slør. Svøbet, den
glattende overflade og sporene fra enekelte og fordoblede støbegrater træder langsomt
mere og mere i forgrunden.