Minder om et hus

(2014)
    
    
Bog. 22 x 27 x 4 cm.
Afgang (del af).